ลูกค้า l Clients

ภาคเอกชน
- บ.ปตท จำกัด
- บ.ยูนิลิเวอร์
- บ.แอมเวย์ประเทศไทย
- บ.เอสซีจี
- บ.ปูนซีเมนต์ไทย
- บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
- บ.โอสถสภา
- บ.ไฟเซอร์
- บ.บริสตอลไมเยอร์
- บ.ซิลลิคฟาร์มา
- บ.3เคแบตเตอร์รี่
- บ.ฟูจิ ( กล้องและฟิลม์สีฟูจิ )
- บ.นิกส์ประเทศไทย ( กล้องแคนนอน )
- ธนาคารกสิกรไทย / กรุงศรีอยุธยา / กรุงเทพ
- โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
- โรงเรียนเตรียมอุดม
- โรงเรียนบดินทร์เดชา
- โรงเรียนเซนต์ยอเซฟคอนเวนท์สีลมและบางนา

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( กองส่งเสริมงานการท่องเที่ยวภายในประเทศ,กองการตลาดภาคเหืนอ,ใต้,ตะวันออก,ตะวันตก )
- การธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมอุตสาหกรรมการรถไฟ
- กระทรวงสาธารณสุข ( กรมอนามัย,กองโรคติดต่อ )
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการต่างประเทศ
- โรงพยาบาลศิริราช
- โรงพยาบาลรามาธิบดี
- กองทุนส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ( สกว. )
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ ( สวทช. )
- กระทรวงศึกษาธิการ
- บ.ทีโอที จำกัดมหาชน
- การประปานครหลวง
- มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ / ธรรมศาสตร์ / มหิดล / เกษตรศาสตร์ / นเรศวร
- ราชภัฏสวนดุสิต / สวนสุนันทา / วิทยาเขตโชติเวศ

ภาคการท่องเที่ยว
- บ.เอเชี่ยนแทรล
- บ.โกโวเคชั่น
- บ.ทูริสโมเอเชีย
- บ.ทราเว็กซ์ติดต่อสอบถามเเละเช่ารถได้ที่    
บริษัท ทรานส์เอเชียเอ็กเพรส จำกัด 133/15-16 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 0 2642 4061-3  โทรสาร 0 2642 4064
อีเมล์: transasiaexpress@hotmail.com


For more information please contact
Trans Asia Express Co., Ltd. 133/15-16 Racharprarop Rd., Makkasan, Rajthevi, Bangkok 10400 Thailand
Tel: +66 (0) 2642 4061-3 Fax: 0 2642 4064   
e-mail: transasiaexpress@hotmail.com