รถตู้ปรับอากาศ
10 ที่นั่ง

10 seat air-conditioned vans

.............................................................................................................รถบัสปรับอากาศ
24 เเละ 42 ที่นั่ง

24 and 42 seat air-conditioned coaches

.............................................................................................................

รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 34 ที่นั่งชั้นบน

34 VIP seat air-conditioned coaches

WELCOME to Trans Asia Express
- Your comfort and safety are our priority -


บริษัท ทรานส์เอเชีย เอ็กซ์เพรส จำกัด (Trans Asia Express Co., Ltd.) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริการรถเช่าที่เน้นคุณภาพ รถทัวร์ รถบัส รถโค้ชปรับอากาศ รถตู้ VIP รถตู้ Toyota Commuter D4D สภาพรถใหม่ สะอาด ปลอดภัยสูง พร้อม คนขับประจำรถ ที่มีความชำนาญ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รวมถึงทีมผู้บริหาร
มีประสบการณ์ทางด้านท่องเที่ยวโดยตรงมากว่า 30 ปี

.........................................................................................................

Trans Asia Express
is a reliable and professional coach and van rental service company in Thailand with more than 30 year experiences in the industry.

We provides you easy and secure transportation fleet to anywhere in Thailand as in neighbouring countries. Our quality service and professionalism, one of the finest and most reliable service available in Thailand, are the reasons why numerous domestic and inbound tour operators are working with us.
Contact l Partner Links l E-brochure l Career
© 2010 Trans Asia Express Co., Ltd. All Rights Reserved.

ติดต่อสอบถามเเละเช่ารถได้ที่    
บริษัท ทรานส์เอเชียเอ็กเพรส จำกัด 133/15-16 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 0 2642 4061-3  โทรสาร 0 2642 4064
อีเมล์: transasiaexpress@hotmail.com


For more information please contact
Trans Asia Express Co., Ltd. 133/15-16 Racharprarop Rd., Makkasan, Rajthevi, Bangkok 10400 Thailand
Tel: +66 (0) 2642 4061-3 Fax: 0 2642 4064   
e-mail: transasiaexpress@hotmail.com