ลูกค้าประจำของทรานซ์เอเชีย

ลูกค้าที่ใช้บริการรถเช่า ทั้งรถตู้และรถบัสกับทางเรา มีตั้งแต่ บริษัททัวร์ โรงแรม รีสอร์ท ตัวแทนขายทัวร์ บริษัทนำเที่ยว สมาคมต่างๆ หน่วยงานของรัฐ โรงเรียนเอกชนและรัฐบาล มหาวิทยาลัย บริษัทมหาชนต่างๆ บริษัทจัดอีเวนท์ ทีมฟุตบอลและทีมกีฬาต่างๆ บริษัทจัดงานแต่งงาน กอล์ฟ งานศพ การรับส่งสนามบินทั้งสุวรรณภูมิและดอนเมือง รับส่งโรงแรมภายในกรุงเทพ เป็นต้น ลูกค้าบางส่วนของเราในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ เอเชียน เทรลล์, โก วาเคชั่น, เอ็กโซติสซิโม, อี เอชีย, เอเชียน สปิริต, เดอะ บัทเลอร์ม คีรี ทราเวล, ซีทัวร์, โฮเต็ลเบดส์, ปีกัส, ดี พลัส ไมซ์, หนุ่มสาวทัวร์, เซเรนนาต้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท กรุ๊ป, เวิลด์ คอนเน็คชั่น ทราเวล, อีซี่ เวเคชั่น, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย ลูกค้าในส่วนอื่นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลรามารธิบดี, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัท ล็อกซเล่ย์, บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, บริษัท ปตท, ไทยประกันชีวิต, วัดประยูร และอีกมากมาย หากท่านต้องการข้อมูลใดๆ ทางเรายินดีบริการอย่างเต็มที่ กรุณาติดต่อเรา ติดต่อเรา

ลูกค้าของเรา

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)​

บริษัท ทรานส์เอเชีย เอ็กซ์เพรส จำกัด (ต่อไป เรียกว่า “บริษัทฯ” ) ให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) 

 

1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร

 1. 1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร

นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย


 ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

 1. 2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บนั้นเพื่อการประมวลผลที่อาจจำเป็นในการให้บริการที่ดีขึ้น ได้แก่ cookies ในการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล บัตรประชาชน ช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ ข้อมูลความชื่นชอบ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นต่อการใช้บริการของบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งการใช้บริการใดๆของบริษัทฯ ท่านให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลในการอำนวยความสะดวกและพัฒนาการใช้บริการ

 

 1. จุดประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการตลาดที่จะสรรหาบริการที่ตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด

  2. เก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของบริษัทฯ

  3. บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการตามที่ท่านต้องการ

  4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นหรือระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี หรือ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี บริษัทฯจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

5. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯกำหนดขึ้น

 

5.1 สิทธิการได้รับแจ้ง

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการเก็บและการใช้ข้อมูลให้ทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

 

5.2 สิทธิขอถอนความยินยอม

หากท่านให้ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสมาคม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

 

5.3 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯและขอให้ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่านได้

 

5.4  สิทธิขอคัดค้าน

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทฯจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

5.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

 

5.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล 

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

5.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล 

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยการแก้ไขนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริต และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย

 

5.8 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านต้องการให้บริษัทฯโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอื่น ท่านสามารถขอให้บริษัทฯจัดทำข้อมูลที่อ่านได้ง่ายหรือจัดทำข้อมูลในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และโอนไปยังหน่วยงานอีกรายได้ ซึ่งข้อมูลที่โอนไปนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

 

5.9 การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ผ่านทาง [email protected] หรือช่องทางติดต่ออื่นๆของบริษัทฯ